Vandreture i Danmark

Sti Vandreture Danmark

Danmark har hverken stejle bjerge eller enorme skove – men alligevel gemmer det danske landskab på noget helt særligt: Små øer, imponerende klinter, frodige dale, sjældne fugle, hyggelige fiskerbyer og historiske monumenter er bare noget af det, du kan opleve, hvis du svinger tasken på ryggen og går ud af hoveddøren. Her får du en guide til de 10 bedste vandreture i Danmark.

De 10 Bedste Vandreture i Danmark

1. Hærvejen

Landsdel Sværhedsgrad Længde Varighed
Jylland Svær 489 km 21 dage

Terræn

Hærvejen er Danmarks længste vandretur, og krydser Jylland fra nord til syd. Ruten følger vandskellet på den Jyske højderyg, og går fra hhv. Hirtshals og Frederikshavn, ned forbi Limfjorden, over det bakkede og frodige område ved Silkeborg og ender langs landeveje ved Padborg i syd. Den nordvestlige rute byder på klitlandskab, men den nordøstlige går over Hammer Bakker. Kort over ruten kan findes her.

Natur og dyreliv

De vilde dyr langs hærvejen inkluderer den eksotiske ulv det er genindvandret fra Tyskland. Du ser dog næppe den sky ulv, til gengæld vil du kunne se muldvarper, rådyr, masser af fugle, og måske havørne. Ved Silkeborg-området kan du desuden finde mange lækre blåbær.

Historie og kultur

Ruten er op mod 4000 år gammel, og på vejen møder du mange kulturelle seværdigheder. Heriblandt er jættestuen Sniphøj, som er et af landets mest anseelige og bedst bevarede, UNESCO-beskyttede vikingemonumenter, og udgravede bunkere fra Anden Verdenskrig. Hærvejen har sin egen app, hvor du kan følge med i hvilke seværdigheder du passerer – og hvilke indkøbsmuligheder der er.

Kost og logi

Det er nemlig ikke alle steder der kan købes ind, og da dagsetaperne er forholdvis lange (20-30km) er det en god idé at have styr på provianten. Der findes dog indkøbsmuligheder, vejboder og gårdmandsbutikker på de fleste strækninger. Der er en del Hærvejsherberger langs ruten, som er åbne i sommerperioden. Derudover er der kroer, B&B, og shelter- og teltpladser som kan ses i “shelterappen” eller hos Naturstyrelsen.

Interesseret i vandreture i Jylland? Læs vores komplette guide til vandreture i Jylland 

Flot skov vandreture Danmark

2. Øhavsstien

Landsdel Sværhedsgrad Længde Varighed
Fyn Middel 220 km 10 dage

Terræn

Øhavsstien er Fyns mest kendte vandrerute, og følger den sydfynske kyst langs trampestier og går over øerne Tåsinge, Langeland og Ærø. Ruten følger primært kystnært terræn, men går også gennem bl.a. Svanninge Bakker med flot udsigt over Øhavet fra op til 126 m højde. Ruten er i sin helhed fysisk udfordrende, og vil du gennemføre den i ét stræk, kræver det en god grundform. De fleste vælger dog en delstrækning. Find kort for hver af de 7 etaper her og i dens helhed her.

Natur og dyreliv

Øhavet er et istidslandskabet, og er således et unikt sted i Europa. Ved Svanninge Bakker lever Danmarks eneste syvsover: den sjældne Hasselmus. Ruten passerer overdrev, bøgeskove, nåleskove og kyster.

Historie og kultur

Ruten byder på et kulturlandskab præget af landsbyer, købstæder og skipperbyer, bl.a. Marstal på Ærø, som er kendt fra Carsten Jensens bestseller “Vi de druknede”, og hvor man kan besøge det anerkendte Marstal Søfartsmuseum.

Kost og logi

Blandt overnatningsmuligheder langs ruten findes både campingpladser, hoteller, B&Bs samt shelters og teltpladser. Det kan være nødvendigt at booke overnatning samt færgeafgange i sommerperioden. Øhavsstien går udenom de fleste byer, så det kan være nødvendigt at planlægge proviant.

Interesseret i vandreture på Fyn? Læs vores komplette guide til vandreture på Fyn 

3. Bornholms Kyststi og Højlyngsstien

Landsdel Sværhedsgrad Længde Varighed
Bornholm Middel 120 km + 67 km 8 dage

Terræn

Bornholms kyststi følger Danmarks eneste klippelandskab i nord og nordøst og sandstrande i syd ved Dueodde. Højlyngsstien er nyligt anlagt, og følger skove, bakker og dale tværs over Bornholm. Du kan kombinere de to ruter eksempelvis ved at følge den nordlige del af kyststien og derefter ramme Højlyngsstien fra Svaneke. Find kort her: Højlyngsstien og her: Kyststien.

Natur og dyreliv

Opalsøen, en badesø omringet af klipper, ligger i det smukke område Hammerknuden i nord. Ved Gudhjem findes Helligdomsklipperne og Døndalen, Danmarks største vandfald. I Almindingingen, som er Danmarks femte største skov, kan du råbe i Ekkodalen, rokke ved Rokkestenen i Paradisbakkerne og møde bisoner i Bisonskoven. På Bornholms sydspids finder du finkornede sandstrande ved Dueodde, og i vest Ringebakkerne med granitbrud og sprækkedale.

Historie og kultur

Nordeuropas største borgruin, Hammershus, i den nordlige spids er et must-see. I Østerlars ved Gudhjem har de også en rekord, nemlig Danmarks største rundkirke. Her skal du også smage lokalretten: “Sol over Gudhjem”. Derefter når du Svaneke, som er kendt for sine hyggelige huse og havn. I Almindingen findes Bornholms højeste punkt Rytterknægten, som giver en smuk udsigt over hele Bornholm.

Kost og logi

Der er gode indkøbsmuligheder og masser af røgerier langs kysten, men langs Højlyngsstien er der ikke altid indkøbsmuligheder, så sørg for at planlægge proviant. Det er mange indendørs overnatningsmuligheder langs kyststien, men ikke altid langs Højlyngsstien, hvor der til gengæld er flere shelters. Overvej at medbringe et telt, hvis du vil sove ude langs Kyststien.

4. Himmelbjergruten

Landsdel Sværhedsgrad Længde Varighed
Jylland Middel 52 km 2 dage

Terræn

Stien går rundt om Gudenåen og en række søer mellem Ry og Silkeborg, gennem skove og bakket terræn. Fra søerne er der en stigning til selve Himmelbjerget på 125 m, som ligger 145 m over havets overflade. Der findes en færge over søerne halvvejs på ruten. Find kort her: Himmelbjergruten.

Natur og dyreliv

Søer, bakker, skov og hede – naturen på Himmelbjergruten er så varieret, at det til tider kan føles som et andet land. Nordamerikanske træarter tårner sig op i Silkeborgskovene, som rummer et væld af dyreliv, bl.a. hjorte, oddere, grævlinge, flagermus, isfugle og havørne – og endda Danmarks eneste fugleedderkopper!

Historie og kultur

Himmelbjerget blev i 1840 erhvervet af Christian den 8., og har siden været et nationalt samlingssted, bl.a. for grundlovsfejringer. På toppen er der søudsigt, og der står et 25 m højt muret tårn, rejst til minde om Frederik den 7. som tak for Grundloven. Det vrimler med aktivitet om sommeren med både legeplads og souvenirboder. Nord for søen er de markante bakker Sindbjerg og Stoubjerg, som blev lagt af to rivaliserende kæmper, som havde brug for et sted at hvile sig.

Kost og logi

Tag vand med til en halv dag af gangen. Der findes indkøbsmuligheder flere steder, bl.a. ved Ry, Sejs og Silkeborg. I Silkeborg findes også hoteller og hostels, mens der undervejs på ruten kan findes campingpladser og gode muligheder for shelters, teltpladser og skove til fri teltning. Et anbefalet sted til telt eller shelter er Østerskov syd for Silkeborg.

5. Camønoen

Landsdel Sværhedsgrad Længde Varighed
Sjælland Middel 175 km 8 dage

Terræn

Ruten er et populært vandremål og strækker sig over Møn, Nyord og Bogø. Nogle steder er der lange strækninger på landeveje, andre steder gennem blomsterenge og markveje. Ved Møns klint er terrænet stærkt kuperet, og ruten er på denne strækning fysisk krævende. Ruten er inddelt i 10 delstrækninger, og fysiske kort kan bl.a. købes på Møns Museum.

Natur og dyreliv

Ruten går gennem skov, kyst, over klinter og bakkeland med gode udsigter og mange farver. Møns Klint er turens højdepunkt i flere henseender: Den 128 m høje klint er Danmarks højeste, og dens hvide farve står smukt imod det turkisblå hav. Nyord Enge er blandt landets bedste fugleområder, og her står også et fugletårn. Naturskoven Ulvshale Skov er overladt til sig selv og derfor helle for mange arter. Ved Jydelejet er der mange orkidéarter, og ved Råbylille fine badestrande.

Historie og kultur

Møns svar på Caminoen blev indviet som vandrerute i 2016. I Elmelunde og Fanefjord kirker er der farverige og interessante kalkmalerier fra 1500-tallet, og i Nyord findes en ottekantet kirke fra 1846. GeoCenter Møns Klint er et hit, især blandt de små, og her kan du få interaktive oplevelser om alt fra istid til dinosaurer til 3D biograf.

Kost og logi

Langs ruten findes de såkaldte camønopauser hvor der er toilet, vand og strøm. Der er rigt med overnatningsmuligheder, både i telt, shelter, skur, B&B, og endda på et tidligere slot. Se oversigt her: Overnatning.

6. Gendarmstien

Landsdel Sværhedsgrad Længde Varighed
Jylland Middel 84 km 5 dage

Terræn

Ruten starter ved den dansk-tyske grænse i Padborg, og følger den nordlige kyst af Flensborg Fjord til sydspidsen af Als. Terrænet er til tider kuperet, og går gennem skov og strand. Vær opmærksom på at ved Stensigmose Klint er der en lille omlægning af ruten pga. et jordskred i marts 2020. Ruten er inddelt i 5 velbeskrevne dagsetaper. Se kort og detaljeret info her.

Natur og dyreliv

Langs stien går du gennem tunneldale, klinter og stenrev, hvor der er fugle, frøer, sommerfugle og orkideer. I skovene kan du høre den sjældne sortspætte, og møde den fredede bjergsalamander. Hvis du holder øje med redehuller i de lodrette skrænter, kan du være heldig at se isfuglen, der jager fisk, flyvende i høj fart en halv meter over vandoverfladen. Isfugl er en fordanskning af det tyske navn der betyder “skinnende fugl”. Herude flyver også havørnen.

Historie og kultur

“Gendarm” kan ledes tilbage til det franske udtryk for “mænd under våben”. i 1839 oprettedes et grænsegendarmeri, som skulle kontrollere den danske grænse, som dengang lå længere sydpå. Ved nederlaget i 1864 rykkede den længere nordpå, inden patruljestien fra Als til Vadehavet blev sat i brug ved Genforeningen i 1920 – dengang gik den dog helt til Vadehavet. Den nuværende sti blev genopdaget som vandresti i 1980’erne. Langs stien vil du passere mange historisk vigtige steder.

Kost og logi

Der er aldrig langt til enten indkøbssteder eller spisesteder, hvor du kan prøve det Sønderjyske køkken. Hvis du vil sove i en seng er der rig mulighed langs ruten. Campingpladser er der færre af, men nok til de 5 dagsetaper. Shelter- og teltpladser findes også hele vejen.

7. Mols Bjerge Stien

Landsdel Sværhedsgrad Længde Varighed
Jylland Middel 60 km 3 dage

Terræn

Mols Bjerge er kendt for sit kuperede terræn, og er et frodigt istidslandskab med udsigtspunkter og slugter. En del af stien er dog plan, og følger kyst, skov og gamle jernbanespor. Vandreruten er et LQT-trail og er inddelt i 3 etaper på hver ca 20 km: Kalø-etapen, Bjergetapen og Ebeltoft-etapen. Se kort her.

Natur og dyreliv

Mols Bjerge er et af de områder i Danmark, hvor der er flest sjældne og truede arter. Bjergetapen har mange flotte udsigtspunkter, istidsslugter og troldeskove, og meget lidt bebyggelse. Lidt syd for stien findes en undervandssti for snorkeldykkere. Øst for bjergene kommer du til Stubbe Sø, som er Djurslands største sø og huser mange fuglearter.

Historie og kultur

Noget af det første du møder, hvis du starter vestpå, er den 700 år gamle Kalø Slotsruin, også kendt som en “tvangsborg”: Det er resterne af et kongeslot der havde til formål at tvinge lokalbefolkningen til lydighed. Dernæst går du gennem Femmøller, en lille by i dalen, som i 1500-tallet havde fem møller, der blev drevet af vandkraft. Og hvis du vil have mere mølle, så kommer du også forbi et møllemuseum ved den fungerende Ørnbjerg Mølle.

Kost og logi

Der er shelters og teltpladser undervejs, dog skal du ved tredje etapes slutning lidt væk fra stien, hvis du altså ikke skal hjem den dag. Der er rig muligheder for at få en seng at sove i ved hver etapes start og slutning, og der er byer undervejs hvor du kan proviantere. Sørg dog for at købe ind til en hel dag af gangen, da eksempelvis Bjergetapen er blottet for indkøbsmuligheder.

8. Trækstien

Landsdel Sværhedsgrad Længde Varighed
Jylland Middel 70 km 4 dage

Terræn

Trækstien strækker sig langs Gudenåen fra Silkeborg til Randers, og det er svært at fare vild så længer du følger åen. Der er grussti, træbroer og nogle steder følger stien marker og græsarealer, der kan være tilgroet med højt græs og brændenælder – så husk de lange bukser. Alternativt kan du gå ruten i det tidlige forår. Se kort her. Husk at tjekke vandstanden i Gudenåen, som kan gøre stien utilgængelig på visse tidspunkter.

Natur og dyreliv

Området er skabt af smeltevandsfloder for 15.000 år siden. Der er et rigt dyreliv, og du kan være heldig at se rørhøg, isfugl, odder og kølleguldsmed. Du går igennem løvskov og forbi fuglerige søer, eksempelvis Sminge Sø. Landskabet kan med sin frodighed minde lidt om en regnskov.

Historie og kultur

I 1800-tallet slæbte pramdragere deres pramme op langs ruten, deraf navnet. Du kan besøge bl.a. Papirfabrikken, og Danmarks største vandkraftværk, Tangeværket, hvis dæmning har skabt Tange Sø.

Kost og logi

Der er indkøbsmuligheder undervejs, men køb ind til en hel dag. Sørg også for at have vand nok til første strækning på 22 km. Undervejs er der telt- og shelterpladser, campingpladser, og kroer og hoteller ved start og slut. Få mere info her.

9. Skjoldungestien

Landsdel Sværhedsgrad Længde Varighed
Sjælland Let 36 km 2 dage

Terræn

Den midtsjællandske vandrerute går fra Hvalsø til Roskilde. Når det regner meget er stien mudret, så husk gummistøvler. Ved høj vandstand er dele af ruten svær at passere. Landskabet er både småbakket og fladt, og ruten går primært ad markskel og mindre ad veje. Den passerer skove, marker og landsbyer. Kort kan du finde her, og der findes også en Skjoldungestiernes app.

Natur og dyreliv

Ruten går flere steder forbi udsigtspunkter til dale med søer og åer. Ved Avnsø findes en badesø, og ved Særløse overdrev findes sjælden oprindelig flora. Rørmosen er en frodig og fugtig sumpskov, som kan give en oplevelse af at vandre gennem en regnskov.

Historie og kultur

Skjoldungestierne er opkaldt efter sagnkongeslægten fra Gammel Lejre, og betydningen heraf kan du lære om på Lejre Museum. I Saglandet Lejre kan du opleve hvordan vikingerne levede – og prøve det af selv. I Roskilde er den store attraktion Domkirken som er på UNESCO’s verdensarvliste, og som er her de Kongelige bliver begravede.

Kost og logi

Der er indkøbsmuligheder langs ruten, men køb med til en dags vandring. Der er indendørs overnatningsmuligheder ved de større byer, og shelter- og teltpladser ved Hvalsø, Lejre, Svogerslev og i Boserup Skov.

10. Fjordstien

Landsdel Sværhedsgrad Længde Varighed
Sjælland Let 275 km 11 dage

Terræn

Naturstien går langs Roskilde Fjord og Isefjord. Det er en kombineret cykel- og vandresti, som de fleste steder er asfalteret, men også går over mark- og skovveje. Strækningerne mellem Jyllinge og Roskilde samt Gevninge og Ordrup er forholdsvis trafikeret, og på disse strækninger kan evt. benyttes offentlig transport. Se kort her.

Natur og dyreliv

Der er flere smukke skove, bl.a. Kongsøre Skov i øst, hvor træerne står helt ned til kysten, Boserup Skov øst for Roskilde, og den mindre besøgte Bognæs Skov, hvor der i foråret vrimler med ramsløg. Nordskoven ved Jægerspris er spændende og rummer Danmarks ældste eg med hele 1500 år på bagen.

Historie og kultur

Vest for Lammefjorden er dyrkningsjorden opdæmmet, og det næringsfattige sandjord giver os de berømte Lammefjordsgulerødder. I Odsherred findes både Hempel glasmuseum og Odsherred museum der fortæller om bronzealder og lægeurter. I Holbæk ligger et skibsværft hvor bl.a. det internationale træsejlskib Hawila restaureres.

Kost og logi

Der er indkøbsmuligheder de fleste steder – tag dog dagsrationer med til mindre befolkede steder som Nordskoven. Der er både hoteller, kroer, campingpladser, vandrehjem samt telt- og shelterpladser undervejs. Vær opmærksom på ofte optagede shelter tæt ved byer som fx i Boserup Skov.

FAQ - Ofte stillede spørgsmål

Hvilke vandreture er de bedste i Danmark?

Magasinets friluftsekspert Line Skov giver sit bud på de bedste vandreture i Danmark. Læs om dem i artiklen.

Hvordan kårer vi vandreturene?

Vandreturene vurderes ud fra følgende parametre: terræn, længde, natur og kulturoplevelser.

Hvilket vandre rejsebureau skal jeg vælge?

Valget af vandre rejsebureau afhænger af en række parametre, og vi kommer ind på disse i artiklen.

Forfatter
Picture of Line Skov
Line Skov

Line fungerer som journalist og friluftsekspert for Friluftsmagasinet. Hun er uddannet friluftsvejleder, kajakinstruktør, kanoinstruktør, mountainbike instruktør og skilærer. Til daglig underviser hun i friluftsliv for Dansk Flygtningehjælps Ungdom (DFUNK). Hendes uddannelser, undervisningsjob og egne friluftsture (vandreture, bushcraftture, kajakture, kanoture, cykelture m.m.) har ført hende til lande som Norge, Sverige, Indien, Nepal og Madagascar. Med andre ord er hun en erfaren friluftskvinde med en bred viden om alskens friluftsaktiviteter. Ikke nok med det har hun en kandidat i politisk økologi, og derfor er du sikret velskreven læsning.

Tilmeld dig Friluftsbrevet

Friluftsbrevet er Friluftsmagasinets nyhedsbrev, og det giver dig eksklusiv adgang til bl.a.:

✅ Tips, tricks, guides og historier af friluftseksperter

✅ Konkurrencer og rabatkoder til friluftsbutikker

✅ Tests af friluftsudstyr og friluftstøj